Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

2.

Wij verdiepen en verbreden onze samenwerking

De partners moeten de verkeersveiligheid in samenhang aanpakken. Uit de evaluatie van het BVVP 2016-2020 blijkt dat het samenwerkingsnetwerk in Brabant vooruitstrevend en actief is. Er is waardering voor de regisserende en energieke rol van de provincie en voor de samenwerking tussen alle partners. Brabant heeft sinds jaren een governance die past bij de governance zoals in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 wordt benoemd.

Bij de verkeersveiligheid zijn vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat (RWS), Openbaar Ministerie (OM) en politie betrokken. Die samenwerking zullen we de komende periode voortzetten. We zullen deze ook verbeteren, op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie. Dat wil onder andere zeggen dat we extra investeren in de doorvertaling van het beleid naar het lokale niveau. Een stevige positionering van de basisteams van de politie, de lokale parketten van het OM en van alle gemeenten helpt om onze doelen te bereiken.

 

Overlegstructuren verkeersveiligheid Noord-Brabant

 

Verkeersveiligheid staat niet op zich. Aandacht voor economische groei en de gevolgen daarvan, herinrichting van gebieden en technologische innovaties hangen samen met verkeersveiligheid(sbeleid). We werken daarom ook aan verdieping en verbreding van de samenwerking met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, vervoerders en andere beleidsvelden en programma’s binnen overheden. Ook blijven we landelijk de samenwerking zoeken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), andere provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en kenniscentra.

Met onze verkeersveiligheidsaanpak willen we bovendien aansluiten op de manier van werken in de nieuwe Omgevingswet. Niet alleen de overheden zijn aan zet. We willen graag dat inwoners meedenken over de manier waarop de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Wanneer iemand vanaf de start bij iets betrokken is, is zijn motivatie groter om ermee aan de slag te gaan. We dagen burgers daarom uit met goede uitvoerbare ideeën voor verkeersveiligheid te komen. In onze brede communicatiestrategie (zie hoofdstuk 3) werken we uit op welke manier we dit gaan doen.