Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

7.

BVVP bevat de uitgangspunten voor lokale en regionale plannen van de partners

Het BVVP is een plan op hoofdlijnen voor vier jaar. Het bevat verkeersveiligheidsthema’s, gezamenlijke prestaties, en een richting voor maatregelen waaraan alle partners op Brabantse schaal werken. Periodiek maken alle partners uitvoeringsplannen. Zo zijn we flexibel en reageren we snel op nieuwe ontwikkelingen. Uitvoeringsplannen worden dus op provinciaal, regionaal, B5-BrabantStad en lokaal niveau gemaakt. Ze bevatten de maatregelen/prestaties van de partners op het betreffende uitvoeringsniveau, de benodigde middelen en de fasering. De plannen van de partners dragen bij aan de gezamenlijke effect- en prestatie-indicatoren uit het BVVP. Daarnaast bevatten ze prestaties, die gericht zijn op de lokale of regionale thema’s die naar voren zijn gekomen uit de risico-inventarisaties. De uitvoeringsplannen van de partners worden op elkaar afgestemd, waardoor zij een samenhangende aanpak vormen. Iedere partner regelt zelf op zijn begroting het benodigde budget om de maatregelen uit te voeren. De partners dragen bij naar vermogen. De provincie voert regie op het uitvoeringsprogramma van dit BVVP en maakt een uitvoeringsprogramma voor de eigen organisatie. De regio’s maken samen met de uitvoeringspartners periodiek een regionale doorvertaling van het BVVP. Die dient dan (gedeeltelijk) als basis voor regionale subsidieaanvragen bij de provincie. Elke gemeente maakt een lokaal plan/programma, met daarin aandacht voor de thema’s uit het BVVP en lokale thema’s. Tot slot stemmen RWS, politie en OM hun (handhavings)plannen zo veel mogelijk af op dit BVVP. Alle plannen voor het komende jaar zijn in oktober van het voorgaande jaar gereed. Dit proces werken we verder gezamenlijk uit en stroomlijnen we zoveel mogelijk. Dat is de taak van het ambtelijk en bestuurlijk kernteam.