Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Samenvatting

Recente cijfers van het aantal ongevallen laten zien dat aandacht voor verkeersveiligheid hard nodig is. De daling van het aantal verkeersslachtoffers van de afgelopen decennia is omgeslagen in een stijging.

Het persoonlijk leed bij ongevallen is groot en de maatschappelijke kosten zijn hoog. Brabant heeft een grote ambitie: NUL verkeersslachtoffers. Alle verkeersveiligheidspartners in de provincie staan hierachter: Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Recente ontwikkelingen en de veranderde tijdsgeest hebben ons aangezet tot een aanscherping en focus in de aanpak. Hoe we onze ambitie willen waarmaken, staat in dit derde Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP 2020-2024).

Risicogestuurde aanpak

Het BVVP is een uitwerking van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030). In navolging van het SPV gaan we in Brabant de komende jaren aan de slag met een risicogestuurde aanpak. Dat betekent dat we maatregelen nemen op plaatsen en in situaties waar we als partners risico’s zien.

Vastgestelde thema’s

De thema’s die we voor de komende jaren hebben vastgesteld, hebben te maken met weggebruikers, menselijk gedrag en infrastructuur. Zo zien we fietsers als kwetsbare verkeersdeelnemers en zien we risico’s bij bestuurders van personenauto’s en beroepschauffeurs. Riskante gedragingen zijn je laten afleiden, te hard rijden, alcohol en drugs gebruiken en je asociaal opstellen (normvervaging). Infrastructuur gaat over wegen en fietspaden waar de veiligheid beter kan.

Voortgang bewaken

Gezamenlijk hebben we maatregelen benoemd, afgesproken hoe we de effecten daarvan zullen meten, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe we de voortgang in de gaten houden. Periodiek maken we uitvoeringsplannen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Deze geven flexibiliteit om met eventuele nieuwe ontwikkelingen mee te bewegen.

Vernieuwing in de Brabantse aanpak