Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Asset 41

Rolverdeling bij uitvoering

Web

We werken efficiënt met onze (beperkte) middelen en verdelen de werkzaamheden zo goed mogelijk onder de partners. In paragraaf 3.2 hebben we per thema een beschrijving gegeven van de maatregelen en welke partners daarvoor aan de lat staan. Alle partners werken gezamenlijk aan de uitvoering van het BVVP. Hieronder staat de rolverdeling per partner nader toegelicht.

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • voert op landelijke niveau het SPV uit;
 • voert landelijk de coördinatie en regie op verkeersveiligheid en bepaalt landelijke doelstellingen en maatregelen (met het ministerie van Justitie en Veiligheid en Rijkswaterstaat);
 • focust op het rijkswegennet;
 • schept met het landelijke SPV2030 de kaders voor ons Brabants Verkeersveiligheidsplan;
 • faciliteert en stimuleert partners bij de uitvoering van hun verkeersveiligheidsplannen, onder andere met een kennisteam en met
 • financiële middelen (onder voorbehoud van financiële mogelijkheden van het rijk);
 • voert landelijk regie op de verbeterde ontsluiting en analyse van verkeersveiligheidsdata;
 • voert regie op de landelijke communicatiecampagnes voor verkeersveiligheid;
 • stimuleert en faciliteert technologische innovaties voor verkeersveiligheid.

 

Rijkswaterstaat

 • werkt samen met de partners aan verbeterde ontsluiting en analyse van verkeersveiligheidsdata;
 • voert samen met provincie, gemeenten en politie de (landelijke) communicatiestrategie uit;
 • werkt samen met partners in een werkgeversbenadering;
 • voert een inventarisatie van de rijkswegen uit op basis van zijn gebruikelijke risicogestuurde aanpak; neemt maatregelen om risico’s te beperken op in zijn programmering;
 • werkt mee aan (experimenten met) technologische innovaties.

 

Provincie

 • heeft een regisserende rol bij verkeersveiligheid en het BVVP, onder andere bij landelijk overleg, onderzoek en trends, effectmeting, educatie, communicatiestrategie, werkgeversbenadering, data en risicogestuurde aanpak;
 • maakt jaarlijks samen met de partners het Brabantbrede uitvoeringsprogramma voor het BVVP;
 • faciliteert ontwikkeling en uitvoering (onderdelen) van brede communicatiestrategie met inzet communicatiebureau;
 • werkt samen met de partners aan verbeterde ontsluiting en analyse van verkeersveiligheidsdata;
 • faciliteert kennisdeling en monitoring met en tussen de partners;
 • faciliteert gemeenten met een kennisteam als vraagbak;
 • werkt samen met de partners in een werkgeversbenadering;
 • stimuleert (experimenten met) technologische innovaties (onder voorbehoud van uitwerking bestuursakkoord);
 • werkt vanuit haar wegbeheerdersrol aan het veiliger maken van provinciale wegen op basis van een categoriseringsstudie naar functie, gebruik en vormgeving van deze wegen (2019);
 • voert vanuit haar wegbeheerdersrol een onderzoek uit naar functie, gebruik en vormgeving van de provinciale aandachtsfietspaden en maakt naar aanleiding daarvan fietspaden veiliger;
 • draagt via regionale mobiliteitsbudgetten financieel bij aan (lokale) verkeersveiligheidsprojecten die passen bij de thema’s van het BVVP; voert de regie op effectiviteitsmeting van deze projecten en maatregelen.

 

Regio’s

 • faciliteren en stimuleren gemeenten bij de uitvoering van het BVVP;
 • zijn partner in het nieuwe traject Samenwerking data mobiliteit;
 • maken regionale uitvoeringsplannen op basis van de regionale risico-inventarisaties met daarin aandacht voor gedrag, infra en handhaving;
 • voeren samen met provincie, gemeenten en politie de (landelijke) communicatiestrategie uit;
 • faciliteren projecten die gemeenten overstijgen.

 

BrabantStad

 • werkt samen met de partners aan de uitvoering van het BVVP, conform de rol voor alle Brabantse gemeenten in het BVVP 2020-2024;
 • richt in 2020 een Taskforce Verkeersveiligheid voor BrabantStad op en integreert verkeersveiligheid in bestaande werkgroepen. De aanpak sluit aan bij het Brabantbrede BVVP;
 • deelt kennis, adviseert en fungeert als vraagbaak over verkeersveiligheid voor de kleinere gemeenten in de GGA-regio’s. BrabantStad doet dit samen met de provincie en de GGA-regio’s. (Hiermee draagt BrabantStad bij aan een van de grote uitdagingen van het SPV 2030, namelijk om de, met name kleinere, gemeenten mee te nemen in het werken volgens de risicogestuurde aanpak).

 

Gemeenten

 • nemen verkeersveiligheid op in hun integrale veiligheidsplannen;
 • maken periodiek, op basis van het landelijke SPV, het BVVP en de lokale risico-inventarisaties, een lokaal uitvoeringsplan met daarin aandacht voor gedrag, infra en handhaving;
 • werken mee aan de (landelijke) communicatiestrategie, aan verbeterde ontsluiting en analyse van verkeersveiligheidsdata en aan het uitvoeren van een werkgeversbenadering;
 • ondersteunen de provinciale educatielijnen (BVL, TT), (experimenten met) technologische ontwikkelingen en het monitoren van projecten;
 • dragen naar vermogen financieel bij aan, en zijn opdrachtgever van de uitvoering van projecten en campagnes die passen bij het BVVP en de regionale/lokale plannen. Maken gebruik van projecten die beschreven zijn door gedragspsychologen;
 • onderzoeken functie, gebruik en vormgeving van hun (aandachts-)wegen en fietspaden en verbeteren wegen waarop functie, gebruik en vormgeving niet in balans zijn.

 

Politie: teams verkeer

 • maakt periodiek een handhavingsplan en baseert zich daarbij op de thema’s uit het BVVP;
 • haalt input voor het handhavingsplan op bij gemeenten en provincie;
 • voert een pilot uit in Midden-Brabant. Daarvoor wordt het handhavingsplan besproken in de regionale en provinciale overleggen en worden afspraken gemaakt over de inzet van handhaving door de politie;
 • stelt samen met partners een communicatiestrategie op over de uitkomsten van handhavingsinzetten;
 • meldt aan wegbeheerders resultaten van haar handhavingsinzet op gebied van snelheid;
 • experimenteert met inzet van innovatieve handhavingsmiddelen op de Brabantse wegen;
 • voert samen met RWS, provincie en gemeenten de landelijke communicatiestrategie uit, waarbij zij aansluit bij de landelijke kalender;
 • werkt samen met de partners aan verbeterde ontsluiting en analyse van verkeersveiligheidsdata.

 

Politie: basisteams

 • maakt verkeersveiligheid in de lokale driehoeken bespreekbaar;
 • stelt samen met partners een communicatiestrategie op over de uitkomsten van handhavingsinzetten.

 

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie en Openbaar Ministerie (lokaal parket)

 • (CV)OM experimenteert met inzet van innovatieve handhavingsmiddelen op de Brabantse wegen.
 • (CV)OM werkt samen met de partners aan verbeterde ontsluiting en analyse van verkeersveiligheidsdata.
 • OM bepaalt samen met de politie (basisteams) de prioritering in de uitvoering van de handhavingsplannen.
 • CVOM bepaalt samen met de politie (team verkeer) de prioritering in de uitvoering van de handhavingsplannen.
 • CVOM verwerkt beroepen tegen verkeersboetes en monitort op dit vlak.
 • CVOM legt de connectie met landelijke ontwikkelingen op het gebied van verkeershandhaving.