Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Asset 11

Prestatie-indicatoren

images16

We hebben de maatregelen op hoofdlijnen uitgewerkt in onderstaande prestatie-indicatoren. Met ondertekening van dit plan committeren de Brabantse verkeersveiligheidspartners zich aan het nastreven van deze prestaties in de periode 2020-2024. In het overzicht ‘Van thema tot uitvoering’ (zie bijlage 4) staan de effectindicatoren, maatregelen, prestatie-indicatoren en monitoring overzichtelijk genoemd. De verdere uitwerking ervan vindt plaats in 2020.

 

De prestatie-indicatoren:

 • We hebben een jaarlijkse verbetering bereikt van (de ontsluiting en analyse van) data over de acht Brabantbrede thema’s voor verkeersveiligheidsbeleid.
 • We nemen deel aan landelijk onderzoek naar safety performance indicatoren.
 • Het aantal leerlingen dat we bereiken met verkeerseducatie BVL, TotallyTraffic en TTprojects (basis- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) neemt jaarlijks toe.
 • In 2020 hebben we een brede communicatiestrategie gericht op burgers ontwikkeld en zijn we begonnen met de implementatie.
 • Het aantal Brabanders dat we bereiken met onze communicatiestrategie stijgt jaarlijks.
 • We hebben jaarlijks inzicht in de uitgevoerde projecten die zijn gericht op de acht Brabantbrede thema’s.
 • We hebben tenminste één experiment uitgevoerd dat is gericht op helmgebruik.
 • We hebben tenminste één experiment uitgevoerd gericht op het voorkomen van beknelling tussen spaken.
 • In 2020 sluiten we aan bij de werkgeversbenadering van het Brabants Mobiliteits Netwerk. De aanpak sluit aan op het en beslaat alle thema’s, in het bijzonder dat van de beroepsvervoerders.
 • In 2020 hebben we een brede aanpak ontwikkeld voor de beroepsvervoerders en in 2021 zijn we gestart met de implementatie van de maatregelen.
 • Alle wegbeheerders hebben een onderzoek uitgevoerd naar functie, vormgeving en gebruik van hun (aandachts)wegen en een plan gemaakt om deze wegen veiliger te maken in de periode 2020-2024 en verder. Ook zijn alle wegbeheerders gestart met de implementatie.
 • In samenwerking hebben we in 2020 een communicatiestrategie over resultaten van handhaving ontwikkeld. Die is zowel bedoeld voor burgers als om met partners te bespreken ten behoeve van beleid.
 • In de nieuw op te zetten handhavingsplannen heeft de politie de handhaving naar aantal inzetten/ handhavingslocaties uitgewerkt.
 • Alle partners hebben zich bij de uitvoering van het BVVP gehouden aan de zeven gezamenlijke uitgangspunten (hoofdstuk 2).
 • Het aantal wegen in Brabant waarvan functie, vormgeving en gebruik niet in balans zijn, daalt jaarlijks.
 • Alle wegbeheerders hebben een onderzoek uitgevoerd naar functie, vormgeving en gebruik van hun aandachts-fietspaden en een plan gemaakt om deze fietspaden veiliger te maken in de periode 2020-2024 en verder. Ze zijn begonnen met de implementatie.
 • Het aantal fietspaden in Brabant waarvan functie, vormgeving en gebruik niet in balans zijn daalt jaarlijks.
 • Het aantal keren dat verkeersveiligheid in RO-beleid (omgevingsvisie) en uitvoeringsprogramma’s is opgenomen, stijgt.