Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Fiets

Maatregelen per risico

Fietsers

Effectindicator:
Jaarlijkse vermindering van het aantal verkeersslachtoffers op de fiets in Brabant.

Fietsers bij een stoplicht

In hoofdstuk 1 merkten we op dat fietsers een kwetsbare doelgroep zijn in het verkeer. Van hen zijn jongeren en ouderen het kwetsbaarst. Om hen te beschermen, zijn fietsers zelf niet de enige sleutel. Ook het gedrag van automobilisten speelt een rol. VeiligheidNL (2018) deed onderzoek onder mensen die in 2017 in Brabant op de spoedeisende hulp kwamen na een fietsongeval. Een aantal opvallende zaken uit het onderzoek geeft richting aan mogelijke maatregelen:

 

opvallende zaken bij fietsongevallen

senioren

50% ongevallen bij < 5 km/u

14% ongevallen bij op en afstappen

kinderen

20% met hoofdletsel op de SEH

 

veelvoorkomende oorzaken bij ongevallen

66% beknelling tussen de spaken bij kinderen die achtrop zitten

 

Andere veel voorkomende oorzaken zijn:

  • mankementen aan de fiets
  • eigen gedrag
  • alcohol

 

noemt eigen gedrag als oorzaak

Volwassenen 39% en senioren 45%

noemt gedrag van de ander als oorzaak

Jongeren 46% en redefietsers 49%

 

extra aandacht voor de elektrische fiets

Het is niet precies bekend of het risico op ongevallen met een elektrische fiets hoger is dan met een gewone fiets. De ernst van de verwondingen is wel groter bij een ongeval met een elektrische fiets. Ouderen hebben een iets grotere kans om te vallen of om een ander ongeval te krijgen met een elektrische fiets. Dat komt omdat zij minder snel reageren, door de hogere snelheid en doordat elektrische fietsen vrij zwaar zijn (SWOV, 2017). De elektrische fiets lijkt volgens de SWOV in de toekomst steeds belangrijker te worden als het gaat om verkeersveiligheid. Senioren en jongeren maken steeds vaker gebruik van de e-bike.

Algemene fietsmaatregelen:

We investeren in data (ontsluiting en analyse) om verkeersveiligheidsbeleid voor de fiets (incl. e-bike) te verbeteren.
We sluiten aan bij ontwikkeling van landelijke safety performance indicator voor de fiets.
We sluiten aan bij de werkgeversbenadering en voeren deze uit, met aandacht voor fietsers

 

Gedragsmaatregelen fietsers:

Educatie:

De kwetsbaarste groepen (jongeren en ouderen) zijn goed te bereiken door educatie.

educatie aan jongeren

VerkeersregelsAfleidingAlcohol & drugs

Veel scholen in Brabant (basisonderwijs, voortgezet onderwijs) geven al verkeersonderwijs. Dat willen wij verder uitbreiden. Aangezien een belangrijk deel van de kwetsbare jongeren naar het mbo gaat, ontwikkelen we daarvoor een speciaal verkeerseducatieprogramma. Dit programma rollen we de komende vier jaar uit. De lesprogramma’s besteden onder meer aandacht aan verkeersregels, afleiding en alcohol en drugs.

educatie aan senioren

Voorkomen van valincidenten

We investeren in educatie aan senioren. Hierbij ligt het accent op het voorkómen van valincidenten. We zoeken daarvoor bijvoorbeeld samenwerking met fietsfabrikanten en –handelaren.

 

Compagne fietsverlichting

We nemen deel aan de landelijke campagnes voor fietsverlichting.

Ik val op! Daar kun je mee thuis komen

Brede communicatiestrategie

In 2020 ontwikkelen we een brede communicatiestrategie gericht op burgers. Daarin nemen we onze campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden mee. We bekijken hoe de campagne zich verhoudt tot deelname aan de landelijke campagnes voor afleiding (MONO), fietsverlichting en alcohol en drugs. In de communicatiestrategie komt normvervaging expliciet aan de orde. In de daaropvolgende jaren voeren we de strategie gezamenlijk uit..

AfleidingSnelheidAlcohol & drugsNormvervaging

 

Fietstraining

We voeren projecten gericht op fietsers uit (zoals fietstrainingen).

 

Onderzoek

voorkomen beknelling en stimuleren gebruik fietshelm

We onderzoeken hoe we beknelling tussen spaken kunnen voorkomen en gebruik van een fietshelm onder bijvoorbeeld kinderen of wielrenners kunnen vergroten. We trekken hierin bij voorkeur op met het ministerie. We proberen Brabanders/Brabantse scholen te verleiden om mee te doen met een experiment voor helmgebruik. Om het effect te vergroten is ouderparticipatie een belangrijk onderdeel van zo’n experiment.

Beknelling voorkomenStimuleren fietshelm

innovatie

We onderzoeken technologische innovaties die de fiets als vervoermiddel veiliger maken. We werken hierbij samen met maatschappelijke partners

 

Infrastructurele maatregelen voor fiets:

Zie onder thema Infrastructuur.

 

Handhaving gericht op de fietsveiligheid:

De politie controleert op gebruik van handheld elektronische apparaten op de fiets, op gebruik van alcohol en drugs, fietsverlichting en op uitingen van normvervaging.

 

Verkeersdeelnemers: fietsers, bestuurders personenauto’s, beroepsvervoerders

Wat
Data
Aansluiten bij landelijk onderzoek en SPI’s Educatie
Communicatieaanpak gericht op burgers (afleiding, snelheid, alcohol en drugs, normvervaging, zichtbaarheid etc.)
Projecten gericht op rij- en fietsvaardigheid, afleiding, snelheid, alcohol en drugs, normvervaging, zichtbaarheid, arbeidsmigranten
Stimuleren helmgebruik en voorkomen beknelling tussen spaken
Werkgeversbenadering
Infrastructurele maatregelen (met aandacht voor schoolroutes/schoolomgeving)
Handhaving
Wie
Allen (provincie regie) Provincie (regie, jongeren), gemeenten (alle leeftijdsgroepen), politie (incidenteel)
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie
Gemeenten, politie (incidenteel)
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie, OM
RWS, provincie, gemeenten
Politie, OM
Handhaving