Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Asset 30

Maatregelen per risico

Bestuurders van personenauto's

Effectindicator:
Jaarlijkse vermindering van het aantal automobilisten in Brabant dat een ongeval veroorzaakt.

File BVVP

In alle Brabantse regio’s blijken de bestuurders van personenauto’s een risico te zijn, (ook) omdat ze ongevallen veroorzaken. Risico’s voor bestuurders van personenauto’s zijn te hoge snelheid, alcohol/drugs, afleiding en normvervaging.

 

Risico’s voor bestuurders

SnelheidAlcohol & drugs  Normvervaging

 

aandacht voor jonge automobilisten

Jonge automobilisten verdienen aandacht omdat ze onervaren zijn en beïnvloedbaar door anderen. Uit het onderzoek van VeiligheidNL (2019) onder automobilisten die na een verkeersongeval op de spoedeisende hulp terechtkwamen, blijkt dat 10% van die automobilisten geen gordel droeg.

10% van de jongeren op de spoedeisende hulp droeg geen gordel

32% geeft aan dat eigen gedrag de oorzaak was van een ongeval

Ook blijkt dat bij 32% van de jonge automobilisten (18-29 jaar) het eigen gedrag de oorzaak was van een ongeval (zelf gerapporteerd gedrag, dus dit cijfer is zeker niet lager). Voor senioren is aandacht nodig omdat het lang geleden is dat zij hun rijbewijs hebben gehaald.

 

aandacht voor arbeidsmigranten

In sommige regio’s zijn arbeidsmigranten een aandachtspunt. Dat heeft voornamelijk te maken met een gebrek aan kennis van de verkeersregels, (ver)taalproblemen, drugs-/alcoholproblemen en vermoeidheid. Dit wordt in de regionale en lokale plannen in de betreffende regio’s opgepakt.

Alcohol & drugs

Algemene maatregelen:

We investeren in data (ontsluiting en analyse)
We sluiten aan bij ontwikkeling van landelijke safety performance indicatoren snelheid en alcohol en drugs
We werken in de werkgeversbenadering , met onder meer aandacht voor deze doelgroep.

 

Gedragsmaatregelen

verkeerseducatie

We rollen verkeerseducatie op het mbo uit en besteden in de onderwijsprogramma’s aandacht aan jonge bestuurders en de bij hen horende risico’s.

trainingen

We voeren projecten uit voor alle leeftijdsgroepen (inclusief jongeren, senioren), zoals rijvaardigheidstrainingen, opfristrainingen en projecten met aandacht voor snelheid, alcohol, drugs en afleiding.

landelijke campagne

We nemen deel aan landelijke campagnes gericht op afleiding, snelheid en alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

SnelheidAlcohol & drugsAfleiding

brede communicatiestrategie

In 2020 ontwikkelen we een brede communicatiestrategie gericht op burgers. We nemen onze campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden hierin mee en sluiten aan op de landelijke campagnes voor afleiding (MONO), snelheid, en alcohol en drugs. In de communicatiestrategie komt normvervaging expliciet aan de orde. In de daaropvolgende jaren voeren we de strategie gezamenlijk uit.

onderzoek

voorkomen beknelling en stimuleren gebruik fietshelm

We onderzoeken of we het gordelgebruik moeten stimuleren en de risico’s voor senioren achter het stuur moeten verkleinen. We trekken hierin samen op met het ministerie.

Stimuleren gordel

trainingen

We onderzoeken de mogelijkheden van innovaties en sluiten hiervoor aan bij andere programma’s.

Infrastructurele maatregelen

Zie onder thema Infrastructuur.

 

Handhaving

De politie handhaaft op snelheid, alcohol en drugs, afleiding en normvervaging. De politie stemt specifieke handhavingslocaties waar mogelijk af met de wegbeheerders. De politie communiceert over (de opbrengst van) de handhavingsacties.

 

Verkeersdeelnemers: fietsers, bestuurders personenauto’s, beroepsvervoerders

Wat
Data
Aansluiten bij landelijk onderzoek en SPI’s Educatie
Communicatieaanpak gericht op burgers (afleiding, snelheid, alcohol en drugs, normvervaging, zichtbaarheid etc.)
Projecten gericht op rij- en fietsvaardigheid, afleiding, snelheid, alcohol en drugs, normvervaging, zichtbaarheid, arbeidsmigranten
Stimuleren helmgebruik en voorkomen beknelling tussen spaken
Werkgeversbenadering
Infrastructurele maatregelen (met aandacht voor schoolroutes/schoolomgeving)
Handhaving
Wie
Allen (provincie regie) Provincie (regie, jongeren), gemeenten (alle leeftijdsgroepen), politie (incidenteel)
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie
Gemeenten, politie (incidenteel)
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie, OM
RWS, provincie, gemeenten
Politie, OM
Handhaving