Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Asset 42

Maatregelen per risico

Beroepsvervoerders

Effectindicator:
Jaarlijkse vermindering van het aantal beroepsvervoerders in Brabant dat een ongeval veroorzaakt

Vrachtverkeer

Beroepschauffeurs (bestelbus/vrachtwagen/bus/taxi) zijn een aparte risicogroep. Bezorgdiensten vormen een grote groep van deze beroepschauffeurs. Ook jonge bestuurders maken er deel van uit. Deze groepen komen vaak in beeld doordat zij ongevallen veroorzaken.

Icoon bestelbus met pakketje

Algemene fietsmaatregelen:

We investeren in data (ontsluiting en analyse) over deze doelgroepen.

We onderzoeken gezamenlijk, op basis van de data, waarop we precies gaan inzetten.

We zoeken de samenwerking met programma’s op gebied van slimme mobiliteitsoplossingen, zowel op gebied van voertuigdata, als op gebied van fysieke oplossingen.
We zetten de werkgeversbenadering in als de data daartoe aanleiding geven.

 

Gedragsmaatregelen:

verkeerseducatie

We rollen verkeerseducatie op het mbo uit en besteden in de onderwijsprogramma’s aandacht aan jonge bestuurders en de bij hen horende risico’s.

trainingen

We voeren projecten uit voor alle leeftijdsgroepen (inclusief jongeren, senioren), zoals rijvaardigheidstrainingen, opfristrainingen en projecten met aandacht voor snelheid, alcohol, drugs en afleiding.

 

landelijke campagne

We nemen deel aan landelijke campagnes gericht op afleiding, snelheid en alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

SnelheidAlcohol & drugsAfleiding

brede communicatiestrategie

In 2020 ontwikkelen we een brede communicatiestrategie gericht op burgers. We nemen onze campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden hierin mee en sluiten aan op de landelijke campagnes voor afleiding (MONO), snelheid, en alcohol en drugs. In de communicatiestrategie komt normvervaging expliciet aan de orde. In de daaropvolgende jaren voeren we de strategie gezamenlijk uit.

voorkomen beknelling en stimuleren gebruik fietshelm

We onderzoeken of we het gordelgebruik moeten stimuleren en de risico’s voor senioren achter het stuur moeten verkleinen. We trekken hierin samen op met het ministerie.

Stimuleren gordel

innovatie

We onderzoeken de mogelijkheden van innovaties en sluiten hiervoor aan bij andere programma’s.

 

Infrastructurele maatregelen

Zie onder thema Infrastructuur.

 

Handhaving:

De politie handhaaft op snelheid, alcohol en drugs, afleiding en normvervaging. De politie stemt specifieke handhavingslocaties waar mogelijk af met de wegbeheerders. De politie communiceert over (de opbrengst van) de handhavingsacties.

 

Verkeersdeelnemers: fietsers, bestuurders personenauto’s, beroepsvervoerders

Wat
Data
Aansluiten bij landelijk onderzoek en SPI’s Educatie
Communicatieaanpak gericht op burgers (afleiding, snelheid, alcohol en drugs, normvervaging, zichtbaarheid etc.)
Projecten gericht op rij- en fietsvaardigheid, afleiding, snelheid, alcohol en drugs, normvervaging, zichtbaarheid, arbeidsmigranten
Stimuleren helmgebruik en voorkomen beknelling tussen spaken
Werkgeversbenadering
Infrastructurele maatregelen (met aandacht voor schoolroutes/schoolomgeving)
Handhaving
Wie
Allen (provincie regie) Provincie (regie, jongeren), gemeenten (alle leeftijdsgroepen), politie (incidenteel)
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie
Gemeenten, politie (incidenteel)
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie
RWS, provincie (regie), gemeenten, politie, OM
RWS, provincie, gemeenten
Politie, OM
Handhaving