Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lijst met afkortingen

AVG Algemene verordening gegevensbescherming
B5-gemeente ’s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg
BOB De persoon die geen alcohol drinkt als hij nog moet rijden; landelijke campagne gericht op alcoholgebruik in het verkeer
BRON-data Bestand geregistreerde ongevallen in Nederland
BVVP Brabants verkeersveiligheidsplan
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CROW Kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid
CVOM Centrale verwerking Openbaar Ministerie
CJIB Centraal justitieel incassobureau
EU Europese Unie
GGA Gebiedsgerichte aanpak
KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Ministerie I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MONO Landelijke campagne voor afleiding in het verkeer
NOVI Nationale Omgevingsvisie
OM Openbaar Ministerie
RWS Rijkswaterstaat
SEH Spoedeisende hulp
SMART-afspraken Specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, en tijdgebonden afspraken
SPI Safety Performance Indicator (meetbare variabelen die een verband leggen tussen het ontstaan van een ongeval en risicofactoren in het verkeer)
SPV Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SWOV Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid
V85-waarde Geeft de snelheid aan die 85% van de geregistreerde voertuigen maximaal rijdt. De overige 15% van de voertuigen rijdt sneller dan de aangegeven waarde.