Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Asset 31

Thema

Te hard rijden

Effectindicator 1:
Jaarlijkse vermindert het aantal wegen in Brabant waarop te hard wordt gereden.

Effectindicator 2:
Jaarlijks daalt het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp terecht komt door een verkeersongeval veroorzaakt door een te hoge snelheid.

Web

Snelheid is in het SPV 2030 aangemerkt als een landelijke ‘safety performace indicator’ en wordt ook in heel Brabant als een belangrijk risico voor de verkeersveiligheid gezien. Snelheidsoverschrijding komt zowel binnen als buiten de bebouwde kom voor, door automobilisten in diverse leeftijdsgroepen. De SWOV (2018) schat op basis van internationaal literatuuronderzoek dat ongeveer 25% van de verkeersdoden en ernstig gewonden kan worden voorkomen als iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt. In Brabant weten we hoe hoog de V85 per wegvak is. Een hoge V85 hoeft niet altijd een probleem te zijn. Snelheidsgegevens moeten beschouwd worden in samenhang met vorm, functie en gebruik van de weg. Drukte en complexiteit van het verkeer bepalen namelijk mede hoe groot het risico bij een te hoge snelheid is. In het landelijke SPV wordt gestreefd naar veilige en geloofwaardige snelheidslimieten.