Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stoplicht

Thema

Infrastructuur

Effectindicator 1:
Jaarlijkse afname van aandachtswegen in Brabant waarvan functie, vormgeving en gebruik niet in balans zijn.

Effectindicator 2:
Jaarlijkse afname van aandachtsfietspaden in Brabant waarvan functie, vormgeving en gebruik niet in balans zijn.

images9

Mede door succesvolle maatregelen uit het ‘Duurzaam Veilig-beleid’ is het aantal ongevallenconcentraties op Brabantse wegen sterk afgenomen. Toch zijn er in Brabant wegen waarbij gebruik, functie en inrichting van de weg niet met elkaar in evenwicht zijn. Dat levert risico’s op voor de veiligheid. Wegbeheerders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van hun wegen. Daarom benoemen we de infrastructuur Brabantbreed als aandachtspunt.

Om het risico meetbaar maken we gebruik van de risicomaat (Hastig, 2018). De risicomaat drukt de kans uit dat je op een bepaalde weg een letselongeval krijgt (letselongevallen in relatie tot voertuigkilometers). Letselongevallen vinden verspreid over Brabant plaats. Daarom bieden de ongevalsgegevens (absolute aantallen) maar beperkt aanknopingspunten voor kosteneffectieve aanpassingen aan de infrastructuur. Door de risicomaat terug te rekenen naar snelheidsregimes en naar wijkniveau zijn wegbeheerders in staat om de wijken met het grootste problemen aan te wijzen. In bijlage 2 staat uitgelegd hoe de risicomaat werkt en geven we enkele voorbeelden hoe wegbeheerders de risicomaat kunnen gebruiken.

Naast autowegen kent Brabant veel fietspaden. We hebben (nog) geen cijfers van het aantal fietspaden dat voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Uit het onderzoek van VeiligheidNL (2018) blijkt dat 40% van de ondervraagde fietsers zegt op de spoedeisende hulp terecht te zijn gekomen door knelpunten op het fietspad. De SWOV stelt dat goed ingerichte fietspaden een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers voorkomen. In 2020 brengen we gezamenlijk in beeld wat onze aandachtswegen en aandachtsfietspaden zijn, zodat we dezelfde definitie hanteren. De provincie faciliteert deze inventarisatie.