Skip to content

Mijn rapport

Of voeg hier onderwerpen toe die jij interessant vindt en download jouw gepersonaliseerde rapport.

1. Ambitie

2. Uitgangspunten

3. Maatregelen

Bijlagen

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoofdstuk 1

De Brabantse ambitie, thema’s en effectindicatoren thema’s en effectindicatoren

De urgentie om de verkeersveiligheid in Brabant te verbeteren is groot. De daling van het aantal doden in het verkeer stagneert en het aantal gewonden stijgt. In dit hoofdstuk benoemen we onze ambitie, de belangrijkste Brabantbrede thema’s en de maatschappelijke effecten die we willen bereiken.

Regionaal, in de stedelijke omgeving (B5) of lokaal spelen soms extra thema’s (bijvoorbeeld snorfietsers, voetgangers, landbouwverkeer). Deze lokale, stedelijke of regionale thema’s worden uitgewerkt in lokale/B5-/regionale plannen. In hoofdstuk 3 gaan we in op de maatregelen die we nemen om de thema’s aan te pakken.

Onze ambitie en ons doel

De afgelopen jaren is de daling van het aantal verkeersdoden in Brabant gestagneerd. Vorig jaar kenden we een dieptepunt van 150 verkeersdoden. Onze ambitie is nul verkeersslachtoffers in Brabant. In de periode 2020-2024 werken we toe naar een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers in Brabant. Dat is ons doel. We noemen geen streefwaarde, want elk slachtoffer is er één te veel. Om ons doel te behalen, werken we aan het verminderen van de risico’s.

Voor heel Brabant kwamen er drie verkeersdeelnemers als thema’s naar voren: fietsers, bestuurders van personenauto’s en chauffeurs in het beroepsvervoer. De fietser neemt in die categorie een speciale plaats in door zijn kwetsbaarheid, bestuurders van personenauto’s en beroepsvervoerders meer aan veroorzaker. Behalve van verkeersdeelnemers is er in alle Brabantse regio’s sprake van vier factoren die te maken hebben met menselijke gedragingen en die van invloed zijn op de verkeersveiligheid: afleiding, te hard rijden, alcohol/drugs en normvervaging. Tot slot is de infrastructuur Brabantbreed een thema.

De Brabantse thema’s

In het BVVP 2020-2024 is een risicogestuurde aanpak het uitgangspunt, net als in het landelijke SPV 2030. Daarom hebben we Brabantbrede thema’s vastgesteld (factoren die een invloed hebben op de verkeersveiligheid). De aanpak lichten we verder toe in hoofdstuk 2 en in bijlage 2. Hiernaast hebben we gebruikgemaakt van ongevallenanalyses, onderzoeken en lokale kennis.

Voor heel Brabant kwamen er drie verkeersdeelnemers als thema’s naar voren: fietsers, bestuurders van personenauto’s en chauffeurs in het beroepsvervoer. De fietser neemt in die categorie een speciale plaats in door zijn kwetsbaarheid, bestuurders van personenauto’s en beroepsvervoerders meer aan veroorzaker. Behalve van verkeersdeelnemers is er in alle Brabantse regio’s sprake van vier factoren die te maken hebben met menselijke gedragingen en die van invloed zijn op de verkeersveiligheid: afleiding, te hard rijden, alcohol/drugs en normvervaging. Tot slot is de infrastructuur Brabantbreed een thema.

Hieronder omschrijven we op hoofdlijnen de thema’s en de effectindicatoren die we daarbij gezamenlijk vaststellen. Niet alle effectindicatoren zijn op dit moment goed meetbaar, daarnaar doen we verder onderzoek. We spreken af dat we in het derde kwartaal van 2020 hebben uitgewerkt hoe we de voortgang kunnen monitoren . De provincie neemt hierin het voortouw.

De koppeling met het SPV2030

De Brabantse thema’s komen overeen met de thema’s van het landelijke SPV 2030.

Thema’s SPV

Veilige infrastructuur
Heterogeniteit in het verkeer
Technologische ontwikkelingen
Kwetsbare verkeersdeelnemers
Rijden onder invloed
Snelheid in het verkeer
Afleiding in het verkeer

Thema’s BVVP

Infra op 30-, 50-, 60-, 70-, 80-, 100-, 120-, 130-kilometerwegen
Landbouwverkeer (geen Brabantbreed thema, maar wel lokaal/regionaal)
Worden bij de maatregelen uitgewerkt
Fietsers
Alcohol en drugs, normvervaging
Te hard rijden, normvervaging
Afleiding, normvervaging
Bestuurders personenauto’s, beroepsvervoerders, fietsers, ­normvervaging